Valpar väntas till hösten 2020

VALPAR PLANERAS TILL SEPTEMBER 2020. Leveransklara i Nov-Dec mån 2020

Är du seriöst intresserad är du välkommen att ringa mig.

Mobil:0730649654